xxx

Yoga Book
Witamy na stronie Fundacji Atena.
Jesteśmy grupą ludzi, których łączy chęć działania w różnych dziedzinach, pragniemy aby wokół nas było lepiej, przyjaźniej, mądrzej, bezpieczniej i ciekawiej.

Yoga Book Pióro Pióro

Celami Fundacji są

Działanie na rzecz rozwoju lokalnego, wyrównywanie szans życiowych obywateli Państwa Polskiego, mieszkających na terenach wiejskich, małomiasteczkowych i powojskowych oraz zapóźnionych gospodarczo

Wspieranie, organizowanie pomocy dla osób w podeszłym wieku, ludziom w trudnej sytuacji życiowej, samotnym, chorym

Upowszechnianie nauki, wspieranie szkolnictwa, promowanie wiedzy o Unii Europejskiej

Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością w organizacjach pozarządowych

Działania na rzecz postaw pro – ekologicznych, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajoznawstwa

Upowszechnianie nauki, wspieranie szkolnictwa, promowanie wiedzy o Unii Europejskiej

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

I wiele innych działań

Działamy dla

Dzieci i starsi Dzieci i starsi
 • Dzieci i starsi
 • Zagrożeni
  wykluczeniem
 • Niepełnosprawni
 • Zwierzęta

Dzieci i starsi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet arcu tristique, condimentum nunc aliquam, iaculis leo. Donec at vestibulum justo, quis imperdiet eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet arcu tristique, condimentum nunc aliquam, iaculis leo. Donec at vestibulum justo, quis imperdiet eros.

Zagrożeni wykluczeniem Zagrożeni wylluczeniem
 • Dzieci i starsi
 • Zagrożeni
  wykluczeniem
 • Niepełnosprawni
 • Zwierzęta

Zagrożeni
wykluczeniem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet arcu tristique, condimentum nunc aliquam, iaculis leo. Donec at vestibulum justo, quis imperdiet eros.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet arcu tristique, condimentum nunc aliquam, iaculis leo. Donec at vestibulum justo, quis imperdiet eros.

INiepełnosprawni Niepełnosprawni
 • Dzieci i starsi
 • Zagrożeni
  wykluczeniem
 • Niepełnosprawni
 • Zwierzęta

Niepełnosprawni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet arcu tristique, condimentum nunc aliquam, iaculis leo. Donec at vestibulum justo, quis imperdiet eros.

Zwierzęta Zwierzęta
 • Dzieci i starsi
 • Zagrożeni
  wykluczeniem
 • Niepełnosprawni
 • Zwierzęta

Zwierzęta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet arcu tristique, condimentum nunc aliquam, iaculis leo. Donec at vestibulum justo, quis imperdiet eros..

Czym się zajmujemy?

WSPIERAMY

WSPIERAMY

Upowszechniamy wiedzę na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich i demokracji. Podtrzymujemy tradycje narodowe, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ROZWIJAMY

ROZWIJAMY

Wyrównujemy szanse życiowe obywateli Państwa Polskiego, mieszkających na terenach wiejskich, małomiasteczkowych i powojskowych oraz zapóźnionych gospodarczo.

EDUKUJEMY

EDUKUJEMY

Organizujemy, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe a w szczególności żłobki, kluby dziecka, przedszkola, kluby młodzieżowe, dzienne domy pobytu, świetlice - w tym środowiskowe - i administrujemy nimi.

DZIAŁAMY

DZIAŁAMY

Działamy na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury polskiej oraz promocji powszechnego uczestnictwa w kulturze. Działamy na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Specyfikacja

KONTAKT

TELEFON: 530 517 200

E-MAIL: biuro@atena.org.pl

KRS: 0000710257 NIP: 9271959475 REGON: 369015518 NR KONTA: 49 1090 1098 0000 0001 3601 2675
-->